ZESPÓŁ

Iga Granecka, Abogado – prawnik polski i adwokat hiszpański. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa na hiszpańskim uniwersytecie w Madrycie Universidad Antonio de Nebrija, laureatka stypendium Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Barcelony oraz stypendium Erasmus Plus Praktyki, w ramach którego odbyła praktyki w hiszpańskiej kancelarii Monereo Meyer Marinello Abogados w siedzibie w Barcelonie. W 2017 r. ukończyła także prawo hiszpańskie na uniwersytecie w Madrycie, odbyła również kolejne praktyki w kancelarii Monereo Meyer Marinello Abogados, tym razem w siedzibie tej kancelarii w Madrycie. Ukończyła hiszpańską aplikację adwokacką i po zdaniu egzaminu adwokackiego, uzyskała wpis do Izby Adwokackiej w Madrycie w sierpniu 2019 r. jako Abogado ejerciente. Posiada wieloletnie doświadczenie w Kancelarii Doradztwa Prawnego Paweł Granecki specjalizującej się w Prawie zamówień publicznych, przy sprawdzaniu ofert wykonawców zagranicznych oraz we wspomnianej kancelarii hiszpańskiej, gdzie zajmowała się m.in. hiszpańskimi zamówieniami publicznymi i przygotowywaniem ofert wykonawców zagranicznych. Międzynarodowe doświadczenie w pracy przy ofertach wykonawców zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz znajomość 7 języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, włoskiego, portugalskiego oraz rosyjskiego) nakłoniły ją do stworzenia części III Vademecum, dzięki któremu wykonawcy zagraniczni biorący udział w postępowaniach przetargowych w Polsce będą mieli zestawienie dokumentów jakie winni przedłożyć do swoich ofert oraz, dzięki któremu Zamawiający będą mogli sprawdzić czy te dokumenty zagraniczne są właściwe dla wykonawców z danych krajów, co poparte zostało informacjami z eCertis oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i innymi źródłami.

Partnerzy

Kancelaria współpracuje z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie zamówień publicznych przy rozwiązywaniu problemów, a także z Kancelariami i firmami, które specjalizują się w opisie przedmiotu zamówienia. Tak szeroki wachlarz współpracowników skutkuje tym, iż Kancelaria wypracowała sobie pozycję na rynku, gdzie Klienci wracają po każdej sprawie, a skuteczność w postępowaniach odwoławczych potwierdza, iż Wykonawcy chcą z nami współpracować.

Zespół Kancelarii tworzą również Partnerzy Kancelarii z zakresu optymalizacji zakupów, restrukturyzacji, finansów, strategii i transformacji,  prawa bankowego i organizowania finansowania (emisja obligacji, emisja akcji, negocjowanie warunków kredytowania, mezzanine, tworzenie funduszy inwestycyjnych).   

Partnerzy Kancelarii brali udział w realizacji największych inwestycji i transakcji M&A na rynku energetycznym, w tym organizowali finansowanie dla zagranicznych podmiotów na realizację największych inwestycji w Polsce (rynek private equity, budowlany, nieruchomości, energetyka, usługi). Z sukcesem wprowadzali spółki na nowe rynki, przygotowali i realizowali z sukcesem strategię wzrostu organicznego (rynek commodity), przeprowadzali digital transformation spółek,  wdrażali programy reorganizacji przedsiębiorstw na zasadzie Value Based Management, wdrażali programy zarządzania płynnością spółek.

Partnerzy Kancelarii są ekspertami w zakresie procurement i brali udział we wdrażaniu platform zakupowych i tworzeniu strategii zakupowych największych spółek w Polsce.