PUBLIKACJE

Paweł Granecki czynnie uczestniczy w wielu seminariach oraz konferencjach, a swoją szeroką wiedzę publikował w artykułach z zakresu tematyki zamówień publicznych w miesięczniku „Zamówienia Publiczne Doradca”, w „Przeglądzie Samorządowym Monitor Zamówień Publicznych”, „Rynek Zamówień Publicznych” oraz w dziennikach: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”.

Jest autorem książki „Prawo Zamówień Publicznych”, a także współautorem książki „Zamówienia Publiczne Poradnik dla praktyków” wydanie I,II,III, współautorem Poradnika Zamawiającego i Oferenta „Zamówienia Publiczne bez ryzyka” oraz „Zamówienia Publiczne w praktyce po nowelizacji” .

W 2007 r. ukazała się książka „Zamówienia sektorowe”, która powstała przy współpracy z wiceprezesem UZP – dr Andrzejem Panasiukiem.

Do ostatnio wydanych publikacji autorstwa Pawła Graneckiego należy zaliczyć „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” wydanie I,II,III,IV,V oraz książkę „Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych”, której jest współautorem.

Paweł Granecki Andrzej Panasiuk Zamówienia sektorowe Wydawnictwo: C. H. Beck    
Paweł Granecki Prawo zamówień publicznych Wydawnictwo: C. H. Beck    
Paweł Granecki Marek Koleśnikow Zamówienia publiczne poradnik dla praktyków Wydawnictwo: Zakamycze      
Paweł Granecki Mariusz Kuźma Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji Wydawnictwo: Twigger
Paweł Granecki Prawo zamówień publicznych. Komentarz wyd.3 Wydawnictwo: C. H. Beck      
Paweł Granecki Prawo zamówień publicznych. Komentarz wyd.4 Wydawnictwo: C. H. Beck    
Paweł Granecki Prawo zamówień publicznych. Komentarz wyd.5 Wydawnictwo: C. H. Beck    
Paweł Granecki Iga Granecka Eliza Grabowska-Szweicer Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych Wydawnictwo: C. H. Beck