PAWEŁ GRANECKI

Paweł Granecki

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Informacje ogólne

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku początkowo zdobywając doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, co pozwoliło nabyć cenne doświadczenie przydatne w kontekście późniejszy lat pracy w obszarze zamówień publicznych innych dziedzinach prawa. W zamówieniach publicznych specjalizuje się już od 1995 roku. Początkowo jako trener z listy prowadzonej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Atestator. Od 1997 roku wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Od 2000 roku prowadzi samodzielnie Kancelarię Doradztwa Prawnego Paweł Granecki.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP za działalność jako przewodniczący sekcji zamówień publicznych Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Aktualnie Paweł Granecki prowadzi samodzielną Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w dziedzinie zamówień publicznych, która rozszerzyła swoją działalność o nowe dziedziny prawa w 2018 roku.

Jednocześnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem prowadząc wykłady z zakresu prawa zamówień publicznych. Wykłady odbywały się m.in. w: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi, Instytucie Prawa Zamówień Publicznych, Uniwersytecie Warszawskim na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Studiach Podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych.

Dzięki wieloletniej praktyce w dziedzinie zamówień publicznych Paweł Granecki był powoływany na eksperta do sejmowej komisji ds. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych. Ze względu na szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie jest regularnie zapraszany do udziału w wielu seminariach, szkoleniach oraz konferencjach w charakterze eksperta i wykładowcy.

Wybrane fragmenty przebiegu działalności zawodowej oraz doświadczenie zawodowe:

  • Członek i założyciel stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
  • Przewodniczący sekcji Zamówień Publicznych Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
  • Kluczowy ekspert w ramach programu Phare 2002 realizujący projekt PL 2002/00-580.02.03 ”Zwiększenie znajomości przepisów dotyczących zamówień publicznych”
  • Stały współpracownik Instytutu Zamówień Publicznych
  • Ekspert komisji sejmowych ds. zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Były trener z UZP z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Atestator
  • Wykładowca na Uniwersytecie  Warszawskim oraz Poznańskim  z zagadnień tematyki zamówień publicznych obejmujących kompleksowo tematykę zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych , przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prac  komisji, oceny ofert i kształtowania umów.

Obszary specjalizacji Partnera Zarządzającego:

  • Zamówienia publiczne, w tym elektroniczne.

  • Własność intelektualna i prawo autorskie.

  • Czyny nieuczciwej konkurencji, postępowania antymonopolowe, leniency, rynek kapitałowy.

  • Prawo nieruchomości i obsługa procesu inwestycyjnego.

  • Prawo lotnicze.