DOŚWIADCZENIE

Głównym atutem Kancelarii jest jej długoletnie doświadczenie, które to w zamówieniach publicznych jest jednym z czynników skutecznego udzielania zamówień albo pomocy Wykonawcy w uzyskaniu kontraktu.

Kancelaria współpracuje z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie zamówień publicznych przy rozwiązywaniu problemów, a także z Kancelariami i firmami, które specjalizują się w opisie przedmiotu zamówienia. Tak szeroki wachlarz współpracowników skutkuje tym, iż Kancelaria wypracowała sobie pozycję na rynku, gdzie Klienci wracają po każdej sprawie, a skuteczność w postępowaniach odwoławczych potwierdza, iż Wykonawcy chcą z nami współpracować.

Zespół Kancelarii tworzą także eksperci z zakresu doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, finansów, strategii i transformacji.

Zespół Kancelarii tworzą najlepsi eksperci prawa bankowego i eksperci z zakresu organizowania finansowania (emisja obligacji, emisja akcji, negocjowanie warunków kredytowania, mezzanine, tworzenie funduszy inwestycyjnych).

Nasi Partnerzy brali udział w realizacji największych inwestycji i transakcji M&A na rynku energetycznym, w tym organizowali finansowanie dla zagranicznych podmiotów na realizację największych inwestycji w Polsce (rynek private equity, budowlany, nieruchomości, energetyka, usługi).