Polish Champions

W ostatnich latach gospodarka Polski przeszła głębokie zmiany. To właśnie dobre wyniki polskich przedsiębiorstw w czasie trwania kryzysu spowodowały, że ich reputacja wzrosła za granicą i stały się one poważnymi graczami na rynkach międzynarodowych. Sektory przemysłu takie jak produkcja, IT, lotnictwo, produkty szybko zbywalne, czy sektor chemiczny osiągnęły dzisiaj rangę kluczowych oraz otwierają przy tym szansę ekspansji dla polskich przedsiębiorstw poprzez inwestycje typu greenfield, M&A, strategiczne joint-venture, jak również kooperacje umowne.

Podobnie jak w przypadku międzynarodowych inwestorów w Polsce, również polskie przedsiębiorstwa muszą liczyć się z różnymi wyzwaniami, które nieodłącznie wiążą się z ekspansją za granicę. W takich przypadkach nasze wieloletnie doświadczenie z firmami zagranicznymi pozwala nam efektywnie restrukturyzować i optymalizować polskie przedsiębiorstwa oraz towarzyszyć im przy różnego rodzaju projektach. Ponadto nasza znajomość branż a także bezpośredni kontakt z inwestorami typu private-equity to dodatkowe atuty dla naszych Klientów, którzy realizują duże przedsięwzięcia międzynarodowe.

Proponujemy Państwu między innymi następujące usługi:

 • Analiza oraz ocena lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem aspektów prawnych i biznesowych;
 • Strategiczne analizy i audyty (360) przedsiębiorstw;
 • Opracowanie biznes planów oraz strategii wejścia;
 • Pozyskiwanie finansowania oraz inwestorów strategicznych;
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego i transakcji;
 • Analiza rynków i studia wykonalności;
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania;
 • Kompleksowe wsparcie w nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości;
 • Wsparcie inwestorów w pozyskaniu środków finansowania przedsięwzięcia;
 • Bieżąca obsługa prawna, podatkowa, księgowa i kadrowo-płacowa;
 • Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych i ksiąg rachunkowych;
 • Obsługa administracyjna w ramach usługi Shared Service.