Międzynarodowi Klienci

Zagraniczni Klienci wymagają międzynarodowych standardów. Dogłębna wiedza prowadzenia biznesu w Polsce połączona z międzynarodowym doświadczeniem i kontaktami są warunkami kluczowymi osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Wszyscy nasi menedżerowie, prawnicy i analitycy ukończyli studia na zagranicznych uczelniach wyższych, zarówno na kierunkach prawniczych jak i studiach MBA na renomowanych zagranicznych uczelniach oraz posiadają bogate doświadczenie menadżerskie i doradcze w czempionach narodowych, bankach, międzynarodowych korporacjach, w związku, z czym dysponujemy nie tylko merytorycznym przygotowaniem, ale także unikalne, interkulturalne kompetencje, które są tak niezbędne w relacjach z zagranicznym Klientem i dają gwarancję dostarczenia wysokiej jakości usług.

Wszystkie nasze działy funkcjonują w zespołach językowych, które w sposób interdyscyplinarny obsługują naszych Klientów. Dzięki takiej organizacji Klient ma dedykowanego menedżera jako osobę kontaktową, który przede wszystkim zna samego Klienta, jego kulturę i język.  Ponadto odpowiednio koordynuje on zespołem oraz integruje odpowiednich specjalistów, w taki sposób, aby zrealizować efektywnie dany projekt, gwarantując jednocześnie profesjonalność usługi.

W Kancelarii działają obecnie tzw. Language-Desks, które odzwierciedlają podział naszych najważniejszych klientów:

  • Spain Desk
  • French Desk
  • Italian Desk
  • Portugal Desk
  • German Desk
  • Dutch Desk
  • Polish Champions